Kundereisehelter som tar vare på planeten vår

Vår tilnærming til bærekraft

Bærekraftig utvikling har fokus i alt vi gjør

Vi jobber aktivt med sosialt ansvar og klima. I vårt arbeid med bærekraftig utvikling er utgangspunktet vårt formål "Vi jakter optimale kundereiser som skaper en bedre hverdag for alle". Begrepet "en bedre hverdag for alle" handler om at vi sammen skal bidra til en bærekraftig samfunnsutvikling. En kundereise er ikke optimal før den er klimanøytral.

Bærekraftig utvikling er utvikling som tilfredsstiller dagens behov uten å ødelegge fremtidige generasjoners muligheter til å tilfredsstille sine behov

-- Gro Harlem Brundtland 1987

Våre etiske retningslinjer

Vår code of conduct (etiske retningslinjer) er vårt etiske kompass for bedre kundereiser. Retningslinjene gjelder for alle som er en del av Inselo, dette inkluderer ansatte, leverandører og andre samarbeidspartnere og interessenter. Vi mener at optimale kundereiser starter med integritet og ansvarlighet. Derfor forventer vi at alle handler ærlig og etisk, i tråd med våre verdier.

FNs Bærekraftsmål

I vårt arbeid for en bedre verden tar vi utgangspunkt i FNs sine bærekraftsmål. Vi har valgt oss ut noen mål vi jobber med og gruppert disse i tre kategorier: Ulikhet (Mål nr 8- Anstendig arbeid og økonomisk vekst”), Klima (Mål nr 12- Ansvarlig forbruk og produksjon) og Samarbeid (Mål 17).

Miljøpåvirkning

Vi påvirker miljøet positivt indirekte gjennom flere bærekraftige tjenester og jobber aktivt med å få ned utslippene forbundet med kjøring og forbruk. Vi har satt oss noen ambisiøse men oppnåelige klimamål mot 2030.

Vi er Miljøfyrtårn

Inselo er Miljøfyrtårn sertifisert. Miljøfyrtårn er et sertifiseringssystem for bedrifter og organisasjoner som ønsker å dokumentere og forbedre sitt miljøarbeid. For å oppnå sertifiseringen må bedriftene oppfylle en rekke krav, inkludert å ha et system for miljøstyring, sette mål for miljøforbedring og gjennomføre tiltak for å nå disse målene. Miljøfyrtårnsertifisering har på mange måter samme status som ISO 14001 selv om det finnes noen forskjeller på de to sertifiseringene.

Samfunnsansvar

Vår Code of conduct er fundamentet i vårt CSR arbeid. Vi tar ansvar for å bidra i de lokalsamfunnene der vi til stede. Vi skal skape gode arbeidsplasser i Inselo og hos våre partnere. Sammen bygger vi kompetanse og et fellesskap for fremtiden tuftet på gode verdier med kunden i fokus.

Åpenhetsloven

Inselo Gruppen omfattes av åpenhetsloven, og har derfor utført en aktsomhetsvurdering. Formålet i vurderingen er å skaffe oversikt og analysere risiko for om det skjer brudd på menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold, både internt, i leverandørkjeder og hos øvrige forretningspartnere.

Lær mer om Inselo og våre konsepter

Laptops på et arbeidsbord med tekniske duppeditter

Kundereise

Vi har verktøy og kompetanse til å hjelpe deg å optimalisere dine kundereiser. La oss starte med en kundereise design workshop.

Kundereisemedarbeidere i Inselo

Kundeservice

Inselo leverer et bredt spekter av modulære kundeservice og backoffice tjenester som gjør din hverdag enklere

Kundereisehelt på logistikk smiler lent mot en gaffeltruck

Logistikk

Vi sørger for at logistikken alltid fungerer, uavhengig av volum og svingninger. Vi er eksperter på bærekraftige returmodeller

Parabolmontør stiller inn antenne

Installasjon

Vi har et riksdekkende nettverk av sertifiserte, førsteklasses teknikere innen blant annet varmepumpe og elektro.

Inselo er en forretningspartner som brenner for de optimale kundereisene. Vi leverer løsninger innen logistikk, installasjon og kundeservice for både store og små selskaper i hele Skandinavia.

Kontakt

2300 5990
support@inselo.no

Adresse

Inselo Norge AS
Vige Havnevei 4
4633 Kristiansand
@Inselo 2024