Kundereisehelter som tar vare på planeten vår

Vår tilnærming til bærekraft

Bærekraftig utvikling har fokus i alt vi gjør

Vi jobber aktivt med sosialt ansvar og klima. I vårt arbeid med bærekraftig utvikling er utgangspunktet vårt formål "Vi jakter optimale kundereiser som skaper en bedre hverdag for alle". Begrepet "en bedre hverdag for alle" handler om at vi sammen skal bidra til en bærekraftig samfunnsutvikling. En kundereise er ikke optimal før den er klimanøytral.

Bærekraftig utvikling er utvikling som tilfredsstiller dagens behov uten å ødelegge fremtidige generasjoners muligheter til å tilfredsstille sine behov

-- Gro Harlem Brundtland 1987

FNs Bærekraftsmål

I vårt arbeid for en bedre verden tar vi utgangspunkt i FNs sine bærekraftsmål. Vi har valgt oss ut noen mål vi jobber med og gruppert disse i tre kategorier: Ulikhet (Mål nr 8- Anstendig arbeid og økonomisk vekst”), Klima (Mål nr 12- Ansvarlig forbruk og produksjon) og Samarbeid (Mål 17).

Miljøpåvirkning

Vi påvirker miljøet positivt indirekte gjennom flere bærekraftige tjenester og jobber aktivt med å få ned utslippene forbundet med kjøring og forbruk. Vi har satt oss noen ambisiøse men oppnåelige klimamål mot 2030.

Samfunnsansvar

Vår Code of conduct er fundamentet i vårt CSR arbeid. Vi tar ansvar for å bidra i de lokalsamfunnene der vi til stede. Vi skal skape gode arbeidsplasser i Inselo og hos våre partnere. Sammen bygger vi kompetanse og et fellesskap for fremtiden tuftet på gode verdier med kunden i fokus.

Aktsomhetsloven

Inselo Gruppen omfattes av åpenhetsloven, og har derfor utført en aktsomhetsvurdering. Formålet i vurderingen er å skaffe oversikt og analysere risiko for om det skjer brudd på menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold, både internt, i leverandørkjeder og hos øvrige forretningspartnere.

Lær mer om Inselo og våre konsepter

Laptops på et arbeidsbord med tekniske duppeditter

Kundereise

Vi har verktøy og kompetanse til å hjelpe deg å optimalisere dine kundereiser. La oss starte med en kundereise design workshop.

Kundereisemedarbeidere i Inselo

Kundeservice

Inselo leverer et bredt spekter av modulære kundeservice og backoffice tjenester som gjør din hverdag enklere

Kundereisehelt på logistikk smiler lent mot en gaffeltruck

Logistikk

Vi sørger for at logistikken alltid fungerer, uavhengig av volum og svingninger. Vi er eksperter på bærekraftige returmodeller

Parabolmontør stiller inn antenne

Installasjon

Vi har et riksdekkende nettverk av sertifiserte, førsteklasses teknikere innen blant annet varmepumpe og elektro.

Inselo er en forretningspartner som brenner for de optimale kundereisene. Vi leverer løsninger innen logistikk, installasjon og kundeservice for både store og små selskaper i hele Skandinavia.

@Inselo 2023