Standard Salgsbetingelser

Innledning

Dette er Inselo sine standard salgsbetingelser for forbrukerkjøp via vår nettbutikk og kjøp av våre tjenester gjennom våre oppdragsgivere. Utover standard betingelsene finner du mer detaljert informasjon og forutsetninger i “Tjenestebeskrivelsen” for spesifikke oppdragstyper og oppdragsgivere. “Tjenestebeskrivelsen” har ved konflikt rangorden foran standard salgsbetingelser i dette dokumentet. Du finner "Tjenestebeskrivelsen" for ditt oppdrag via linken i ordrebekreftelsen sendt på SMS og/eller epost under viktig informasjon.

Salgsgaranti

Vi er vant til å hjelpe kunder i deres hjem og har de siste årene gjennomført flere hundre tusen hjemmebesøk med høy kundetilfedshet på 9,3 av 10 basert på de siste 150 000 svarene. Din avtalepart er alltid Inselo. Hvis resultatet ikke ble som avtalt, vil vi komme tilbake og fikse det. Vi vil alltid gjøre vårt beste for at Kunden blir fornøyd. Hvis det mot formodning skulle oppstå skader under, eller på grunn av arbeidet vi utfører, vil Kunden være dekket av Inselos forsikringer. Alle installasjoner gjennom Inselo skjer gjennom vårt nettverk av profesjonelle, sertifiserte og forhåndsgodkjente partnerselskaper. Vi sørger for at tekniker alltid har den rette sertifiseringen for å gjennomføre oppdraget i henhold til kvalitet, lover og regler. Vi tar Kundens personopplysninger på alvor. Se vår personvernerklæring.

Bestilling av tjeneste

Bestillingen er bindende for begge parter når Kunden har mottatt ordrebekreftelse med en installasjonstid fra Inselo på SMS og/eller epost. Kunden er bundet av avtale om tilleggskostnader og produkter etter å ha signert bekreftelse digitalt eller på papir etter utført arbeid. Bruddgebyr trenger ingen skriftlig signatur for fakturering. Inselo kan utsette eller kansellere installasjonen hvis teknikeren ikke kan møte til avtalt tid på grunn av sykdom eller andre hendelser. Vi vil gjøre vårt beste for å informere kunden om dette før det skjer, men vi er ikke forpliktet til å gjøre det. Hvis bestillingen ikke gjenspeiler virkeligheten eller forutsetninger i disse betingelsene og/eller tjenestebeskrivelse ikke er oppfylt, vil kunden få et nytt tilbud, eller vi vil kansellere bestillingen. Ved kansellering kan det påløpe kostnader for avbrutt installasjon. Det er ditt ansvar å sette deg inn i “Tjenestebeskrivelsen” og se at forutsetningene er oppfylt før besøket.

Utstyr på plass

Kunden har ansvaret for at utstyret som skal installeres er hentet og er på plass når tekniker kommer. Gi beskjed til oss senest innen klokken 1200, 2 virkedager før avtalt tid, dersom utstyret ikke vil være på plass, slik at vi får endret tiden og du unngår eventuelt bruddgebyr.

Oppmøteadresse

Det er Kundens ansvar at det er oppgitt riktig oppmøteadresse. Kunde bes derfor kontrollere denne i ordrebekreftelsen på SMS og/eller e-post. Ved eventuelle feil må det gis beskjed til Inselo senest innen klokken 1200, 2 virkedager før avtalt tid.

Myndig person

Det må være en Myndig person tilstede ved installasjon/service hos privatpersoner under hele besøket. Kun personer med signaturrett kan bestille på vegne av bedrifter og må være tilstede ved besøket.

Priser

Priser oppgis inkludert merverdiavgift for privatpersoner og eksklusiv merverdiavgift for bedrifter. Faktureringen baseres på gjeldende priser ved bestillingstidspunktet. Vennligst les tjenestebeskrivelsen/egen prisliste for å vite hva som er inkludert. Prisen som er oppgitt på nett eller av oppdragsgiver er sluttprisen du som kunde skal betale i alle tilfeller der oppdraget gjennomføres i henhold til tjenestebeskrivelsen. Endringer og tillegg som medfører ekstrakostnader godkjennes av Kunden før arbeidet starter. Kunden vil signere på disse kostnadene etter at installasjonen/servicen er ferdigstilt. Bruddgebyr og eventuelle andre kostnader det ikke lar seg gjøre å innhente signatur på faktureres etter de avtalte betingelsene på denne siden, og i tjenestebeskrivelsen for det spesifikke type oppdraget. Hvis det har forekommet skrive- eller trykkfeil av vesentlig størrelse fra Selger sin side i annonser eller nettbutikken som er større enn 15% av normal utsalgspris, kan Selger ensidig endre, slette eller avvise ordre. Dette gjelder selv om kunde har mottatt ordrebekreftelse eller lignende.

Betaling

Inselo krever betaling for utestående produkter og tillegg så snart arbeidet er utført. Kunden vil motta en SMS med mulighet for å betale via Walley sin betalingsløsning ( bank- eller kredittkort, delbetaling eller Vipps). Hvis SMS-en ikke blir aktivert innen 5 virkedager etter mottagelse vil det utstedes en faktura til kundens e-post med gebyr på kr 200,- med forfall 14 dager etter faktura ble sendt. Ved manglende betaling vil kravet, etter forutgående varsel, bli sendt til inkasso til den som er registrert som Kunde. Inselo forbeholder seg retten til å gjennomføre kredittsjekk og samle inn personnummer fra kunde når vi har behov for dette. Inselo kan om ønskelig heve avtalen ved dårlig kredittrating eller ved forsinket betaling. Noen av våre oppdragsgivere fakturerer Kunden på forhånd for våre standard tjenester. Hvis Kunde eller Inselo kansellerer kjøpet etter forhåndsbetaling vil oppdragsgiver kreditere deg utestående. Ved bestilling i vår nettbutikk tar vi oss betalt i "checkout" for installasjonspakken og eventuelt produktet. Om Kunden kansellerer oppdraget vil Inselo kreditere utestående beløp.

Kundeønsket endring/avbestilling

Vi forstår at man innimellom må endre på avtalt tid, eller ønsker å kansellere et avtalt oppdrag. Ved endring eller avbestilling av tid, kan dette gjøres via linken til ditt oppdrag sendt i ordrebekreftelsen. Alternativt kan du også be om endringer eller kansellere oppdraget via support knappen på vår webside, eller sende oss en epost til support@inselo.no. I tilfeller der du ikke har endret tid /avbestilt tidspunktet innen fristen klokken 1200, 2 virkedager før avtalt tid for besøk, vil det normalt faktureres et bruddgebyr. Størrelsen på gebyret og tidsfristen vil variere noe avhengig av tjeneste og oppdragsgiver. Husk at ved endring av tid vil man havne bakerst i køen. Når et oppdrag ikke lenger skal utføres til den opprinnelig oppsatte tiden, må Inselo ha tid til å fylle vår partners arbeidsdag med annet arbeid.

Angrerett

Inselo er et unntak fra angreretten for tjenester der gjennomføringen ikke enkelt kan tilbakestilles eller verdien tilbakeføres. Kunden har rett til å avbestille oppdraget kostnadsfritt frem til klokken 1200, 2 virkedager før installasjonen. Størrelsen på gebyret og tidsfristen vil variere avhengig av tjeneste og oppdragsgiver. Ved avbestilling etter dette, eller Inselo må avbryte fordi forutsetninger ved kjøp ikke ble oppfylt av Kunde, vil Inselo fakturere kunden enten et bruddgebyr for avbrutt oppdrag eller et gebyr for avbrutt installasjon med medgått tid. Dette inkluderer reise, produkter og materiell.

Reklamasjon

Inselo påtar seg ikke ansvar for Hovedproduktet ved levering av Tjenestene, med mindre dette er levert av Inselo. Vi gjør oppmerksom på at egne salgsbetingelser kan gjelde for kjøp av Hovedproduktet. Våre reklamasjonsregler følger Forbrukerkjøpsloven av 21. juni nr. 34 2002. Hvis det er en mangel ved tjenestene eller produkter fakturert av Inselo, må du gi oss beskjed innen rimelig tid etter at du oppdaget, eller burde ha oppdaget feilen/mangelen. Du kan reklamere senest to år etter at tjenestene er utført. Reklamasjonen bør skje skriftlig via support knappen nede til høyre på vår webside, eller via email support@inselo.no. Merk emnefeltet reklamasjon. Hvis tjenestene har en mangel som ikke skyldes Kunden eller forhold på Kundens side, kan du holde tilbake kjøpesummen, kreve retting, prisavslag, eller heve avtalen, og/eller kreve erstatning fra selgeren i henhold til reglene i håndverkertjenesteloven kapittel IV. Du kan kreve at selgeren retter mangelen ved tjenestene. Selgeren kan motsette seg kravet ditt hvis retting vil medføre urimelig kostnad eller ulempe for selgeren. Selgeren kan videre kreve å rette mangel også dersom Kunden ikke krever det, når retting kan skje uten vesentlig ulempe for Kunden og kunden ikke har særlig grunn til å motsette seg rettingen. Kunden kan kreve prisavslag dersom mangelen ikke rettes. Dette gjelder ikke dersom du avslår retting som du plikter å motta. Prisavslaget settes til det det ville koste Kunden å få mangelen rettet, med mindre kostnadene blir urimelige sammenlignet med mangelens betydning. I så tilfelle settes prisavslaget til mangelens betydning. Kunden kan heve avtalen i stedet for prisavslag hvis formålet med tjenestene blir vesentlig forfeilet som følge av mangelen.

Konfliktløsning

Dersom det oppstår uenighet mellom partene, skal partene først prøve å løse tvisten ved saklig diskusjon og minnelighet. Dersom dette ikke fører frem, kan saken bringes inn for Forbrukerrådet. Tvister som angår betingelsene, følger norsk rett og hører inn under de ordinære tvisteløsningsorganene og domstolene.

Inselo er en forretningspartner som brenner for de optimale kundereisene. Vi leverer løsninger innen logistikk, installasjon og kundeservice for både store og små selskaper i hele Skandinavia.

Kontakt

2300 5990
support@inselo.no

Adresse

Inselo Norge AS
Vige Havnevei 4
4633 Kristiansand
@Inselo 2024