Nyheter

Fra mange manuelle prosesser til en optimal digitalisert prosess

Terje Stokke

2023-04-21
(3 minutter lesetid)
Workshop holdt av Inselo for ATB-NETT AS

Inselo har gjennomført workshop og utformet et løsningsforslag for å skape en strømlinjeformet prosess og kundereise for ATB-NETT AS.

ATB-NETT AS er et mellomstort selskap som leverer fiberbasert datakommunikasjon til bedrifter, operatører og mobilaktører i områdene Aust-Agder, Telemark og Buskerud. Selskapet ble etablert i 2009 og eies i dag av ni energiverk/bredbåndselskaper.

Leif Kronstad som er styreleder i selskapet tok kontakt med Inselo for å få hjelp med deres største utfordring største utfordring, å kunne drive selskapet med en mer effektiv og skalerbar løsning.

-Våre systemer og rutiner er i dag basert på helt eller semimanuelle løsninger i Excel, email o.l. Dette leder til feil og til tider dårlig kundeoppfølging da ting blir glemt. Vi mangler sporbarhet, og det blir vanskelig å skalere virksomheten i dagens situasjon. Dagens løsninger er for tidskrevende og kostbare for oss.

Inselo påtok seg oppgaven med å se på dagens situasjon og komme med et løsningsforslag. Den 30. Mars ble det avholdt en halvdags workshop for å kartlegge as-is situasjonen, forstå prosessen samt hvilke behov og utfordringer ATB-NETT har.

- Workshopen var en positiv happening. Inselo er meget dyktige og kompetente. God forberedelse til møte, hvor Inselo raskt forsto utfordringene våre. De klarte fint å nøste opp i rotårsakene, finne ut av hva som er viktigst for oss og få det ned på et papir. Vi har nå fått et løsningsforslag som vil kunne løse utfordringene våre, med en forventet ROI på 3,2 år forteller Leif entusiastisk,

Vi begynte å se på hva som er det viktigste å få løst

André Olafsen som er CTO og løsningsarkitekt i Inselo forteller om løsningsforslaget.

-Vi har designet en strukturert og digitaliser prosess i ShiftX som sikrer en god kundereise med nødvendig sporbarhet og en god kommunikasjonsflyt gjennom hele prosessen. Vi går fra mange manuelle og semimanuelle prosesser til en optimalisert reise. Med tydelige krav til bestiller, kan bestillingsprosessen i 80% av tilfellene gjennomføres av operatør uten innblanding av ATB-nett, sier Andre oppspilt.

Prosessbeskrivelse i ShiftX over tenkt løsning

-Vi ønsker å utvikle en arbeidsportal vi integrerer mot andre nøkkelsystemer. Portalen vil bestå av blant annet en bestillingsløsning, en kundeportal og ikke minst en strukturert kommunikasjonsflyt til kunde som sikrer bedre sporbarhet og informasjon til kunde, forklarer André.

! Sliter du med manuelle og mange semidigitale flyter hvor du ser et potensial til og optimalisere både drift og ikke minst skape bedre kundeopplevelser. Ta kontakt med oss i dag.


Inselo er en forretningspartner som brenner for de optimale kundereisene. Vi leverer løsninger innen logistikk, installasjon og kundeservice for både store og små selskaper i hele Skandinavia.

Kontakt

2300 5990
support@inselo.no

Adresse

Inselo Norge AS
Vige Havnevei 4
4633 Kristiansand
@Inselo 2024