Innsikt

Hvordan fremme innovasjon gjennom filosofisk samtaler?

Jan-Ole Skubberud

2023-03-25
(5 minutter lesetid)
Stiller du de rette spørsmålene?

Lær om hvordan du kan bruke filosofien og dialog til å komme deg ut av eksisterende og satte tankemodeller.

Vi trekker nye problemer inn i eksisterende tankemodeller og forsøker å løse disse problemene med så lite bruk av energi som mulig. Fordi det å tenke er energikrevende og det er mange ting i dagens samfunn som hele tiden tiltrekker seg oppmerksomheten. Utfordringen med dette er at vi kun går i gamle spor våre og tenker de samme gamle tankene. Den utfordringen vi må ta innover oss er ikke hva som det bør tenkes på, men hvordan vi bør tenke. Når man stiller de rette spørsmålene, vil det også skape skapes nye svar. Viktigheten er i å ikke gå rett til svaret gjennom å bruke vante tankemodeller, men å stille spørsmål som kan skape nye forståelse og bedre svar.

En mulig måte for å kunne stille de rette spørsmålene og finne svarene på disse spørsmålene er å se til filosofien.

Filosofi er ikke bare en akademisk disiplin, men også en praktisk aktivitet som handler om å stille spørsmål, undersøke begreper, argumentere rasjonelt og søke sannhet. Filosofi kan bidra til å utvikle kritisk tenkning, kreativitet, refleksjon og dialog – alle egenskaper som er viktige for innovasjon.

Sokrates dialog: En vei til bedre tenking som førere til innovasjoner?

Sokrates var en av de mest innflytelsesrike filosofene i antikkens Hellas, og hans tilnærming til filosofi var basert på dialog. Dialog var et viktig verktøy for Sokrates, og han brukte det ofte for å utforske temaer og ideer med andre mennesker. Dialog kan også være et nyttig verktøy for å forbedre vår egen tenking og problemløsning.

Dialog betyr i hovedsak å ha en samtale med noen om et bestemt tema. Sokrates mente at dialog var viktig fordi det kunne hjelpe oss med å finne svar på spørsmål som vi ellers ikke kunne ha funnet på egenhånd. I en dialog er det to eller flere personer som snakker sammen, og de prøver å komme frem til en felles forståelse eller et felles svar på et problem.

Sokrates dialog kan anvendes på mange områder i livet vårt, og spesielt når vi står overfor vanskelige valg eller komplekse problemer. Dialog kan hjelpe oss med å se ting fra forskjellige perspektiver, og det kan gi oss nye ideer og innsikter. Sokrates mente at dialog var viktig fordi det kunne hjelpe oss med å finne sannheten om en sak.

For å bruke Sokrates dialog i hverdagen, må vi først finne noen å snakke med. Dette kan være en venn, kollega eller en annen person som vi stoler på og som kan hjelpe oss med å tenke gjennom problemet. Vi må også være villige til å lytte til den andre personen og vise respekt for deres synspunkter. Dialogen bør være åpen og ærlig, og vi må være villige til å endre våre egne synspunkter hvis vi blir overbevist av den andre personen.

Men vi må avgrense, fokusere og forenkle for å komme inn til relevante og legge bort det irrelevante som skaper støy. Start med de viktigste (riktige) tingene, få disse rett (først). Det å ha mange prioriterer er det samme som å ikke ha noen prioriteter, da er det bedre å legge disse inn i en idekatalog og trekke de frem senere. Det er et sentralt punkt, at det å prioritere og fokusere er ikke det samme som å stoppe å tenke og skape nye ideer. Men disse må ut av hode og ned i en bok som man jevnlig kommer tilbake til. Når dette kombineres med jevnlig refleksjon og notater rundt hendelser i dagene og ukene vil dette skape en læring som er unik.

En av de viktigste aspektene ved Sokrates dialog er å stille de rette spørsmålene. Sokrates mente at det var viktig å stille de rette spørsmålene som kunne hjelpe oss med å finne sannheten om en sak. Vi må være villige til å utfordre våre egne antakelser og tenke kritisk om problemet. Det kan være nyttig å starte med et åpent spørsmål, for eksempel "Hva tenker du om dette problemet?" og deretter stille oppfølgingsspørsmål for å utforske temaet dypere.

En annen viktig aspekt av Sokrates dialog er å holde seg til emnet og unngå avsporinger. Det kan være lett å miste fokus og snakke om andre ting, men for å få mest mulig ut av dialogen, må vi holde oss til temaet og ikke la oss distrahere av andre ting.

Til slutt må vi være villige til å akseptere at vi ikke alltid vil ha svar på alle spørsmål. Sokrates mente at det var viktig å akseptere sin egen uvitenhet og erkjenne at det alltid vil være mer å lære.

Inselo er en forretningspartner som brenner for de optimale kundereisene. Vi leverer løsninger innen logistikk, installasjon og kundeservice for både store og små selskaper i hele Skandinavia.

Kontakt

2300 5990
support@inselo.no

Adresse

Inselo Norge AS
Vige Havnevei 4
4633 Kristiansand
@Inselo 2024