Nyheter

 | Innsikt

- Inselo bidro til å modernisere Telenors nett

Andres Salazar

2023-02-22
(5 minutter lesetid)

Telenors moderniseringsprosjekt har gått ut på å stenge det utdaterte kobbernettet for Telenors egne kunder og flytte dem over på nye, mer robuste og moderne løsninger.

I november 2020 ble Inselo en viktig del av dette prosjektet. Vi fikk i oppdrag av Telenor å utføre dekningsmålinger i de vanskeligste områdene i landet for å finne løsninger for kundene. Fra desember 2020 til februar 2021 utførte vi 1750 dekningsmålinger.

Inselo ansatte (Kristoffer Jota, andres Salazar og Stian Velund) på oppdrag for Telenor

Kristoffer Jota (Partner Success Manager, Inselo), som har hatt ansvar for Inselos rolle i utførelsen av prosjektet, forteller om en spennende og intensiv periode.

- Fra Telenor gav oss oppdraget til vi hadde utført dekningsmålingene tok det omtrent 2,5 måneder. Adressene som skulle besøkes lå i ekstremt rurale områder, og vår hovedoppgave var å undersøke hvilke løsninger som kunne tilbys for å få internett her. Det var et intensivt prosjekt, og vi er stolte over hvor hardt våre ansatte og partnere jobbet på den tiden vi hadde til rådighet, forteller Jota.

Installasjon av spesialløsning for internett

I ettertid av dekningsmålingene fikk både Inselo og andre partnere av Telenor i oppdrag å utføre «moderniserings-jobber».

- Våre installasjonspartnere reiste rundt omkring i landet og monterte utstyr og fikk på plass moderne løsninger som erstattet det gamle kobbernettet. De områdene hvor det viste seg å være utfordringer med å levere standard prosesser, var det nødvendig å utarbeide installasjonsinstrukser. I tillegg ble det bestilt spesialantenner og spesialutstyr slik at også kunder i slike områder skulle få en ny og modernisert løsning, sier Jota.

Gode rutiner og godt samarbeid

Ann Christin Åkesson (Key Account Manager, Inselo) som hadde ansvaret for dialogen med Telenor, forteller om en grundig innsats fra Inselo sin side.

- For å sikre leveranser var det viktig å utarbeide gode rutiner, blant annet gjennom å ha et fast team av ansatte som jobbet med prosjektet. Vi holdt møter hver 14. dag gjennom hele perioden, hadde regelmessig kontakt med våre montører og arbeidet hele tiden tett opp mot Telenor.

Videre forteller Åkesson at tilbakemeldingene som har kommet underveis og i ettertid av prosjektet har vært svært positive.

Telenor understreker at Inselo har vært en svært viktig og god samarbeidspartner for det store moderniseringsprosjektet.

- Dere er løsningsorienterte og har levert med god presisjon og kvalitet både når det gjelder målinger, installasjon av løsninger og dokumentasjon. Stor takk, i likhet med andre entreprenører har dere spilt en avgjørende rolle for at vi kom i havn med prosjektet til rett tid, sier John Gustav Moe, som ledet moderniseringsprosjektet for kobbernettet i Telenor.

Prosjektet for migreringen av Telenors kunder fra kobbernettet til nye og moderne løsninger ble offisielt avsluttet i desember 2022, og Inselo er takknemlig for å ha fått delta i prosjektet og for at vi sammen med Telenor gjorde det «umulige» mulig 😊

På oppdrag for Telenor med helikopter for å hjelpe en kunde med å få internett i Trøndelag.

Inselo er en forretningspartner som brenner for de optimale kundereisene. Vi leverer løsninger innen logistikk, installasjon og kundeservice for både store og små selskaper i hele Skandinavia.

Kontakt

2300 5990
support@inselo.no

Adresse

Inselo Norge AS
Vige Havnevei 4
4633 Kristiansand
@Inselo 2024